Technologické řešení

Vytápění objektu

Vytápění objektu je voleno prostřednictvím tepelného čerpadla z více aspektů. Město Most je většinově vytápěno dálkovým topením, v tomto případě však není v blízkosti žádná výměníková stanice ani primární či sekundární rozvod centrálního zásobování tepla. Návrh spočívajívající v přípojkách tohoto typu není reálný ani z technického hlediska (vzdálenost, majetkoprávní vztahy, položení za rušnou komunikací atd.) ani z finančního hlediska - vysoké náklady.

Vytápení uhlím, dřevem, peletami apod. není reálné v centru města m.j. z vysokých objemů topiva, jež by muselo mít velké sklady, ani z ekologických hledisek, ani z požadavků na obsluhu.

Vytápění elektrickou energií reálné je, jedná se však o vysoké náklady na elektrickou energii. Kombinace s fotovoltaickými panely, jež by mohly být umístěny na střeše, není možná z důvodu památkové ochrany.

Bylo proto přistoupeno k řešení vytápění pomocí tepleného čerpadla, vzhledem k tomu , že k dispozici jsou pozemky okolo domu o rozloze cca 2500m2, je navržen systém země-voda s více vrty. Je nutno pro toto řešení absolvovat vodosprávní řízení na příslušném stavebním úřadě. Důležité pro toto řešení je hodnota koeficientu tepelného čerpadla, jež bude požadován vyšší než 3 (poměr mezi energií dodanou na provoz tepelného čerpadla a hodnotou získanou v technologickém procesu)

Tepelné čerpadlo bude mít k dispozici elektrokotel, jež bude připraven dodávat patřičné množství tepla i za krátkých období s velkým mrazem. Tepelné čerpadlo bude sloužit jak zdroj, tak pro dodávky teplé vody.

 

Nabíjecí stanice pro elektromobily

Nabíjecí místo pro elektromobily je umístěno v přízemí. Je tvořeno třemi rychlodobíjecími stanicemi o 40 A. Díky tomu projekt zaznamená i přínos k poklesu zplodin CO2. Vzhledem k tomu, že elektromobily zatím nejsou příliš v ČR rozšířeny, se jedná o impuls pro další investory, aby podobné stanice zřizovaly ve svých objektech a aby tím byla zvýšena dostupnost pro jednotlivé elektromobily.

int(1)

Novinky

 • Významné práce uskutečněné v roce 2020

  25.4.2021

  Během roku 2020 došlo k rekonstrukci podlah a stropů v severní části budovy, Etapa 1B. Díky tomu vznikl v 3 NP ucelený prostor, kde jsou již viditelné prostory pro pořádání společenských akcí.

  Dále byly v 1 NP a  NP pořízeny dle architektonického návrhu intererové dvěře , jako repliky dveří historických.

  V budově byly upraveny prostory pro pobyt správce budovy

 • Významné práce uskutečněné v roce 2019

  1.1.2020

  Během roku 2019 došlo k provedení řady vnitřních úprav. Nejdůležitější ale byly rekonstrukce soch bohyně Pallas Athény a rekonstrukce podlah a stropů v jižní části budovy - Etapa 3B

  rekostrukci soch prováděl restaurátor pan Kaliba a rekonstrukci podlah a stropů prováděla firma Jan Lejsek

 • Nová okna Etapa II a úpravy přízemních místností

  30.11.2018

  Během roku 2018 došlo k pracem na dvou zadních přízemních místnostech. Byly zde vybudovány koupelny, elektroinstalace a topení. Byl zakoupen boiler, takže v nemovitosti je již k dispozici teplá vody. 

  Dále pokračovali práce na montáži oken. Po ukončení této etapy již bylo nahrazeno 95 procent oken a vchodových dvěří.

  Pokračovali i práce na stavbě výtahu, Byla vykopána základová jáma, provedena hydroizolace a armování před betonáží

Translator

Tyto stránky byly vytvořeny, abychom konečně mohli během cest lidem ukázat, kdo jsme a co vůbec děláme.

Ono to není vůbec lehké, když se chce člověk trochu pochlubit a zároveń nevypadat jako nabob.

Když to dáte dohromady s naším omezeným rozpočtem, tak tyto stránky jsou asi maximum, co jsme schopni v současné době stvořit.

Naštěstí nám dorůstá mladá generace a tak doufáme, že do budoucna bude prezentace lepší.

Milan a Lucie Machovcovi