Santa Lucia - česko-německé centrum

Stav před začátkem rekonstrukce roku 2014
 - fotogalerii najdete na konci stránky
Final
.

Projekt je příkladem PPP projektu (Private Public Partnership) s kulturními a komerčními aktivitami. Dominující jsou aktivity kulturní, jež jsou níže podrobněji popsány.
 
 
Cílem projektu je vybudování kulturního centra, které by dokázalo rozšířit dosavadní kulturně-historickou spolupráci mezi sousedícími zeměmi - mezi Čechami a Německem, kde, vzhledem k blízké hranici, dominantní roli bude hrát spolková země Sasko. Jedná se o vybudování areálu, kde budou prezentovány tyto činnosti:
 
- vytvoření galerie, v které budou vystavena a prodávána díla jednotlivých malířů a sochařů z uvedených zemích. Na organizaci výstav bude  využito spolupráce s zastoupením Svobodného státu Sasko v Praze a organizace BSW - Bildungswerk der Sächsische Wirtschaft Dresden. Na spolupráci se bude podílet také Okresní knihovna Most.
- vytvoření výstavních prostor pro fotografická díla, která vzniknou na základě spolupráce s organizací Fotolab a.s., českou společností s s německým vlastníkem CEWE Color a.g. Oldenburg, největší fotografickou společností v Evropě, co se týče obratu a fotografických zkušeností a kontaktů
- vytvoření trvalé výstavy s tématikou  proměn krajiny  a rekultivačních prací po důlní činnosti, jež je vytvořena ve spolupráci s významným dokumentaristou výše popsaných činností Ing. Stanislavem Štýsem, DrSc. Výstava bude prezentovat i rekultivace po důlní činnosti v  Německu, v jednotlivých spolkových zemích.
- vytvoření muzeální části centra ve spolupráci s panem J.M. Sieberem, vlastníkem mosteckého Sudetského muzea, který zde plánuje umístit své sbírky vzhledem k současným nevyhovujícím podmínkám zázemí Sudetského muzea.
- ve spolupráci s KČT je plánováno vytvoření Expozice organizované turistiky v česko - německém pohraničí - jejímž hlavním spoluatorem bude litvínovský kronikář a turista Václav Novotný
-  vznik společenské místnosti, kde by probíhaly jednotlivé kulturní, přednáškové a školící akce
K dispozici  jsou tři patra objektu č.p. 1283, jež budou rozděleny do 5 částí, v nichž budou probíhat jednotlivé výše popsané aktivity. V druhém patře objektu galerie a výstavy, ve  třetím muzeum, Expozice a ve čtvrtém společenské akce.

Rekonstrukce střechy budovy Jezdecká Kasárna čp.1283


 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Translator

Tyto stránky byly vytvořeny, abychom konečně mohli během cest lidem ukázat, kdo jsme a co vůbec děláme.

Ono to není vůbec lehké, když se chce člověk trochu pochlubit a zároveń nevypadat jako nabob.

Když to dáte dohromady s naším omezeným rozpočtem, tak tyto stránky jsou asi maximum, co jsme schopni v současné době stvořit.

Naštěstí nám dorůstá mladá generace a tak doufáme, že do budoucna bude prezentace lepší.

Milan a Lucie Machovcovi