Santa Lucia - česko-německé centrum

Vítejte na internetových stránkách zasvěcených projektu revitalizace jedné budovy z areálu Jízdních Kasáren v Mostě.
Projekt je příkladem PPP projektu (Private Public Partnership) s kulturními a komerčními aktivitami. Dominující jsou aktivity kulturní, jež jsou níže podrobněji popsány.
 
 
Cílem projektu je vybudování kulturního centra, které by dokázalo rozšířit dosavadní kulturně-historickou spolupráci mezi sousedícími zeměmi - mezi Čechami a Německem, kde, vzhledem k blízké hranici, dominantní roli bude hrát spolková země Sasko. Jedná se o vybudování areálu, kde budou prezentovány tyto činnosti:
 
- vytvoření galerie, v které budou vystavena a prodávána díla jednotlivých malířů a sochařů z uvedených zemích. Na organizaci výstav bude  využito spolupráce s zastoupením Svobodného státu Sasko v Praze a organizace BSW - Bildungswerk der Sächsische Wirtschaft Dresden. Na spolupráci se bude podílet také Okresní knihovna Most.
- vytvoření výstavních prostor pro fotografická díla, která vzniknou na základě spolupráce s organizací Fotolab a.s., českou společností s s německým vlastníkem CEWE Color a.g. Oldenburg, největší fotografickou společností v Evropě, co se týče obratu a fotografických zkušeností a kontaktů
- vytvoření trvalé výstavy s tématikou  proměn krajiny  a rekultivačních prací po důlní činnosti, jež je vytvořena ve spolupráci s významným dokumentaristou výše popsaných činností Ing. Stanislavem Štýsem, DrSc. Výstava bude prezentovat i rekultivace po důlní činnosti v  Německu, v jednotlivých spolkových zemích.
- vytvoření muzeální části centra ve spolupráci s panem J.M. Sieberem, vlastníkem mosteckého Sudetského muzea, který zde plánuje umístit své sbírky vzhledem k současným nevyhovujícím podmínkám zázemí Sudetského muzea.
- ve spolupráci s KČT je plánováno vytvoření Expozice organizované turistiky v česko - německém pohraničí - jejímž hlavním spoluatorem bude litvínovský kronikář a turista Václav Novotný
-  vznik společenské místnosti, kde by probíhaly jednotlivé kulturní, přednáškové a školící akce
K dispozici  jsou tři patra objektu č.p. 1283, jež budou rozděleny do 5 částí, v nichž budou probíhat jednotlivé výše popsané aktivity. V druhém patře objektu galerie a výstavy, ve  třetím muzeum, Expozice a ve čtvrtém společenské akce.

Stav před začátkem rekonstrukce roku 2014
Final
.

Rekonstrukce střechy budovy Jezdecká Kasárna čp.1283


 
 
 
 
 
stopní trámy v 1 NP stopní trámy v 1 NP
Takto si návštěvníci představují využití kasáren Takto si návštěvníci představují využití kasáren
Rotary End polio now totem Rotary End polio now totem
Základová jáma pro výtah před betonáží Základová jáma pro výtah před betonáží
Montáž rámů oken 2018 Montáž rámů oken 2018
montáž topení v přízemních místnostech montáž topení v přízemních místnostech
Okna na dílně před montáží Okna na dílně před montáží
Nastavení fotogalerie

Novinky

  • Nová okna Etapa II a úpravy přízemních místností

    30.11.2018

    Během roku 2018 došlo k pracem na dvou zadních přízemních místnostech. Byly zde vybudovány koupelny, elektroinstalace a topení. Byl zakoupen boiler, takže v nemovitosti je již k dispozici teplá vody. 

    Dále pokračovali práce na montáži oken. Po ukončení této etapy již bylo nahrazeno 95 procent oken a vchodových dvěří.

    Pokračovali i práce na stavbě výtahu, Byla vykopána základová jáma, provedena hydroizolace a armování před betonáží

Translator

Tyto stránky byly vytvořeny, abychom konečně mohli během cest lidem ukázat, kdo jsme a co vůbec děláme.

Ono to není vůbec lehké, když se chce člověk trochu pochlubit a zároveń nevypadat jako nabob.

Když to dáte dohromady s naším omezeným rozpočtem, tak tyto stránky jsou asi maximum, co jsme schopni v současné době stvořit.

Naštěstí nám dorůstá mladá generace a tak doufáme, že do budoucna bude prezentace lepší.

Milan a Lucie Machovcovi