Santa Lucia - česko-německé centrum

Vítejte na internetových stránkách zasvěcených projektu revitalizace jedné budovy z areálu Jízdních Kasáren v Mostě.
Projekt je příkladem PPP projektu (Private Public Partnership) s kulturními a komerčními aktivitami. Dominující jsou aktivity kulturní, jež jsou níže podrobněji popsány.
 
 
Cílem projektu je vybudování kulturního centra, které by dokázalo rozšířit dosavadní kulturně-historickou spolupráci mezi sousedícími zeměmi - mezi Čechami a Německem, kde, vzhledem k blízké hranici, dominantní roli bude hrát spolková země Sasko. Jedná se o vybudování areálu, kde budou prezentovány tyto činnosti:
- pořádání společenských akcí - plesy, svatby, modní přehlídky
- kongresy, konference,meetingy
- vytvoření galerie, v které budou vystavena a prodávána díla jednotlivých malířů a sochařů z uvedených zemích. Na organizaci výstav bude  využito spolupráce s zastoupením Svobodného státu Sasko v Praze a organizace BSW - Bildungswerk der Sächsische Wirtschaft Dresden. Na spolupráci se bude podílet také Okresní knihovna Most.
- vytvoření výstavních prostor pro fotografická díla, která vzniknou na základě spolupráce s organizací Fotolab a.s., českou společností s s německým vlastníkem CEWE Color a.g. Oldenburg, největší fotografickou společností v Evropě, co se týče obratu a fotografických zkušeností a kontaktů
- ve spolupráci s KČT je plánováno vytvoření Expozice organizované turistiky v česko - německém pohraničí - jejímž hlavním spoluatorem bude litvínovský kronikář a turista Václav Novotný
-  vznik společenské místnosti, kde by probíhaly jednotlivé kulturní, přednáškové a školící akce
K dispozici  jsou tři patra objektu č.p. 1283, jež budou rozděleny do 5 částí, v nichž budou probíhat jednotlivé výše popsané aktivity. V druhém patře objektu galerie a výstavy, ve  třetím muzeum, Expozice a ve čtvrtém společenské akce.

Stav před začátkem rekonstrukce roku 2014
Final
.

Rekonstrukce budovy Jezdecká Kasárna čp.1283


 
 
 
 
 
stopní trámy v 1 NP stopní trámy v 1 NP
Takto si návštěvníci představují využití kasáren Takto si návštěvníci představují využití kasáren
Rotary End polio now totem Rotary End polio now totem
Základová jáma pro výtah před betonáží Základová jáma pro výtah před betonáží
Montáž rámů oken 2018 Montáž rámů oken 2018
montáž topení v přízemních místnostech montáž topení v přízemních místnostech
Okna na dílně před montáží Okna na dílně před montáží
podlaha jižní strany po dokončení podlaha jižní strany po dokončení
levá socha po dokončení a povrchové úpravě levá socha po dokončení a povrchové úpravě
Pokládka dřevěného roštu Pokládka dřevěného roštu
dokončený strop na jižní straně Etapa 3B dokončený strop na jižní straně Etapa 3B
pohled na postup oprav soch pohled na postup oprav soch
Dveře před montáží Dveře před montáží
Dveře s obložkami po montáži Dveře s obložkami po montáži
místnost v 2 NP před dokončením ( 2020 ) místnost v 2 NP před dokončením ( 2020 )
Detail stropu Detail stropu

int(1)

Novinky

 • Významné práce uskutečněné v roce 2020

  25.4.2021

  Během roku 2020 došlo k rekonstrukci podlah a stropů v severní části budovy, Etapa 1B. Díky tomu vznikl v 3 NP ucelený prostor, kde jsou již viditelné prostory pro pořádání společenských akcí.

  Dále byly v 1 NP a  NP pořízeny dle architektonického návrhu intererové dvěře , jako repliky dveří historických.

  V budově byly upraveny prostory pro pobyt správce budovy

 • Významné práce uskutečněné v roce 2019

  1.1.2020

  Během roku 2019 došlo k provedení řady vnitřních úprav. Nejdůležitější ale byly rekonstrukce soch bohyně Pallas Athény a rekonstrukce podlah a stropů v jižní části budovy - Etapa 3B

  rekostrukci soch prováděl restaurátor pan Kaliba a rekonstrukci podlah a stropů prováděla firma Jan Lejsek

 • Nová okna Etapa II a úpravy přízemních místností

  30.11.2018

  Během roku 2018 došlo k pracem na dvou zadních přízemních místnostech. Byly zde vybudovány koupelny, elektroinstalace a topení. Byl zakoupen boiler, takže v nemovitosti je již k dispozici teplá vody. 

  Dále pokračovali práce na montáži oken. Po ukončení této etapy již bylo nahrazeno 95 procent oken a vchodových dvěří.

  Pokračovali i práce na stavbě výtahu, Byla vykopána základová jáma, provedena hydroizolace a armování před betonáží

Translator

Tyto stránky byly vytvořeny, abychom konečně mohli během cest lidem ukázat, kdo jsme a co vůbec děláme.

Ono to není vůbec lehké, když se chce člověk trochu pochlubit a zároveń nevypadat jako nabob.

Když to dáte dohromady s naším omezeným rozpočtem, tak tyto stránky jsou asi maximum, co jsme schopni v současné době stvořit.

Naštěstí nám dorůstá mladá generace a tak doufáme, že do budoucna bude prezentace lepší.

Milan a Lucie Machovcovi