Místo realizace

Projekt bude realizován ve městě Most, v č.p. 1283 v ulici Čsl. armády. Lokalita patří k nejlepším ve městě Most, je přilehlá k čtvrti 2B, kde došlo k nejvýznamnějším porevolučním investicím do nemovitostního fondu. Areál kasáren se díky přesunu celého města Most dostal do jeho centra.  Poblíž je objekt Podkrušnohorského gymnázia, jež v současnosti nemá dobře řešeno stravování svých studentů - nemá vlastní jídelnu, a jeho vedení písemně konstatovalo, že využívívání centra St. Lucia pro stravovací potřeby Gymnázia by přispělo k lepší organizaci výuky.

Jedná se o součást bývalých jezdeckých kasáren, které prošly privatizací a námi řešený objekt nebyl po privatizaci udržován, neměl využití a chátral. Na podzim roku 2013 byl objekt prohlášen současně s celým areálem kasáren kulturní památkou. Nejvýznamnější částí kasáren z kulturního hlediska jsou exponované 4 domy v průčelí při velmi frekventované ulice Čsl. armády, k nimž náš objekt patří.

 

int(1)

Novinky

 • Významné práce uskutečněné v roce 2020

  25.4.2021

  Během roku 2020 došlo k rekonstrukci podlah a stropů v severní části budovy, Etapa 1B. Díky tomu vznikl v 3 NP ucelený prostor, kde jsou již viditelné prostory pro pořádání společenských akcí.

  Dále byly v 1 NP a  NP pořízeny dle architektonického návrhu intererové dvěře , jako repliky dveří historických.

  V budově byly upraveny prostory pro pobyt správce budovy

 • Významné práce uskutečněné v roce 2019

  1.1.2020

  Během roku 2019 došlo k provedení řady vnitřních úprav. Nejdůležitější ale byly rekonstrukce soch bohyně Pallas Athény a rekonstrukce podlah a stropů v jižní části budovy - Etapa 3B

  rekostrukci soch prováděl restaurátor pan Kaliba a rekonstrukci podlah a stropů prováděla firma Jan Lejsek

 • Nová okna Etapa II a úpravy přízemních místností

  30.11.2018

  Během roku 2018 došlo k pracem na dvou zadních přízemních místnostech. Byly zde vybudovány koupelny, elektroinstalace a topení. Byl zakoupen boiler, takže v nemovitosti je již k dispozici teplá vody. 

  Dále pokračovali práce na montáži oken. Po ukončení této etapy již bylo nahrazeno 95 procent oken a vchodových dvěří.

  Pokračovali i práce na stavbě výtahu, Byla vykopána základová jáma, provedena hydroizolace a armování před betonáží

Translator

Tyto stránky byly vytvořeny, abychom konečně mohli během cest lidem ukázat, kdo jsme a co vůbec děláme.

Ono to není vůbec lehké, když se chce člověk trochu pochlubit a zároveń nevypadat jako nabob.

Když to dáte dohromady s naším omezeným rozpočtem, tak tyto stránky jsou asi maximum, co jsme schopni v současné době stvořit.

Naštěstí nám dorůstá mladá generace a tak doufáme, že do budoucna bude prezentace lepší.

Milan a Lucie Machovcovi