Etapy rekonstrukce

Etapa č. 1 po stavební části zahrnuje vyklizení objektu, bourací práce přízemního patra a prvního, druhého, třetího i čtvrtého nadzemního patra nové a náhradové konstrukce třetího a čtvrtého nadzemního patra, zateplení střechy, pokládku střešní krytiny a klempířské konstrukce.


Etapa č. 2 zahrnuje bourací práce pro rozvody vody, kanalizace, elektrické energie a slaboproudých rozvodů. Nové a náhradové konstrukce v druhém patře, podlaha třetího a čtvrtého patra a zámečnické konstrukce.

Nové konstrukce přízemního a prvního patra, zateplení přízemí. Vznik schodiště do čtvrtého patra. Truhlářské konstrukce - dveře a zárubně, truhlářské konstrukce - okna. Podlahy přízemního, prvního a

druhého patra. Vrty pro tepelné čerpadlo a osazení ostatních jímacích zařízení pro tepelné čerpadlo. Instalace a montáže rozvodů technického zázemí budovy, sanity, elektro, IT a TV, vzduchotechniky, požární a bezpečnostní rozvody. Vnitřní omítky, obkladačské práce a pokládky podlah.

Dále zahrnuje po stavební stránce dodávky technologií. Jedná se o dodávku tepelného čerpadla, výtahu a vzduchotechniky. Průběh restauračních prací na obnově historických soch v průčelí budovy. Práce na vnějších historických omítkách. Zhotovení parkovišť a terasy. Terénní úpravy a přístupové komunikace. Provedeny budou revizní a provozní zkoušky technologií. 

Novinky

 • Významné práce uskutečněné v roce 2020

  25.4.2021

  Během roku 2020 došlo k rekonstrukci podlah a stropů v severní části budovy, Etapa 1B. Díky tomu vznikl v 3 NP ucelený prostor, kde jsou již viditelné prostory pro pořádání společenských akcí.

  Dále byly v 1 NP a  NP pořízeny dle architektonického návrhu intererové dvěře , jako repliky dveří historických.

  V budově byly upraveny prostory pro pobyt správce budovy

 • Významné práce uskutečněné v roce 2019

  1.1.2020

  Během roku 2019 došlo k provedení řady vnitřních úprav. Nejdůležitější ale byly rekonstrukce soch bohyně Pallas Athény a rekonstrukce podlah a stropů v jižní části budovy - Etapa 3B

  rekostrukci soch prováděl restaurátor pan Kaliba a rekonstrukci podlah a stropů prováděla firma Jan Lejsek

 • Nová okna Etapa II a úpravy přízemních místností

  30.11.2018

  Během roku 2018 došlo k pracem na dvou zadních přízemních místnostech. Byly zde vybudovány koupelny, elektroinstalace a topení. Byl zakoupen boiler, takže v nemovitosti je již k dispozici teplá vody. 

  Dále pokračovali práce na montáži oken. Po ukončení této etapy již bylo nahrazeno 95 procent oken a vchodových dvěří.

  Pokračovali i práce na stavbě výtahu, Byla vykopána základová jáma, provedena hydroizolace a armování před betonáží

Translator

Tyto stránky byly vytvořeny, abychom konečně mohli během cest lidem ukázat, kdo jsme a co vůbec děláme.

Ono to není vůbec lehké, když se chce člověk trochu pochlubit a zároveń nevypadat jako nabob.

Když to dáte dohromady s naším omezeným rozpočtem, tak tyto stránky jsou asi maximum, co jsme schopni v současné době stvořit.

Naštěstí nám dorůstá mladá generace a tak doufáme, že do budoucna bude prezentace lepší.

Milan a Lucie Machovcovi