Realizační tým

Popis realizačního týmu

Hlavní osobou a vedoucím realizačního týmu je Ing. Milan Machovec. Je duchovním otcem projektu. Dlouhodobě sledoval stav nemovitosti, v němž se projekt odehrává a posouzením vlastních možností a získaných zkušeností s jinými projekty došlo k rozhodnutí objekt zakoupit a připravit revitalizaci s kulturním využitím. Jelikož se dlouhodobě zabývá historií česko-německých vztahů, došlo k rozhodnutí kulturní centrum zaměřit na vývoj česko-německých vztahů v regionu v minulosti, současnosti i budoucnosti. V úvahu byly už v této době vzaty veškeré souvislosti - umístění objektu v centru města poblíž Gymnázia a čtvrti s bohatším obyvatelstvem, skutečnost, že objekt se stane kulturní památkou a zkušenostmi se získáváním evropských dotací. Prvními akcemi vlastníka byl postupný převod z osobního vlastnictví objektu z pana a paní Machovcových na společnost B O H E M I A  S, s.r.o., aby mohlo dojít k synergickým efektům s předchozími rekonstrukcemi. Tento postup byl od počátku konzultován s Českou Spořitelnou a.s., aby došlo k minimalizaci úvěrové sazby a splnění podmínek pro získání komerční části úvěru. Budova byla oceněna soudním znalcem, společností ENI CONSULT s.r.o., jmenovaným Krajským soudem v Ústí nad Labem a byla do společnosti vložena pro zvýšení základního jmění společnosti.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rodinnou společnost, začíná přebírat stále více aktiv projektu syn Jan Machovec. Po absolvování ČVUT stavební fakulty, má zde možnost realizovat zde nabyté zkušenost ze školy.

Došlo k rozhodnutí uskutečnit projekt s partnerskou organizací NorthCom s.r.o., vzhledem k jejich dlouhodobým zkušenostem s EU projekty a velkými zahraničními kontakty. Přes 15 let spolupracuje partner s organizací Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft a zkušenosti z této spolupráce byly zásadní pro průběh projektového záměru.

 

 V tuto dobu byl zformován realizační tým a byly jednotlivým členům přiděleny konkrétní úkoly. Členem týmu se staly osoby partnera paní Lucie Machovcová .

Většinu záležitostí v přípravné fázi realizoval pan Milan Machovec, rozdělení úloh bylo následující:

Paní Machovcová jako účetní dostala za úkol ekonomické záležitosti projektu - sestavení výsledovky a rozvahy, zpracování finančního zdraví společnosti, zpracování finanční mezery, jednání s daňovou poradkyní. Rovněž zpracovala formální části v programu Benefit 7.

Daňovým poradcem  a společností jež pravděpodobně provede audit projektu byla zvolena společnost Auditep Teplice, zastoupená paní ing. Jitkou Pokludovou.

 

V realizační fázi se zapojil Jan Machovec jako organizátor stavebních prací, jež v současnosti udává směr i ideovým záměrům budoucího využití. V současnosti už začal v nemovitosti organizovat celou řadu kulturních akcí.

Dále se projektu zůčastnil pan Petr Machovec, jemuž připadla za úkol část studie proveditelnosti a příprava IT záležitostí.

Novinky

 • Významné práce uskutečněné v roce 2020

  25.4.2021

  Během roku 2020 došlo k rekonstrukci podlah a stropů v severní části budovy, Etapa 1B. Díky tomu vznikl v 3 NP ucelený prostor, kde jsou již viditelné prostory pro pořádání společenských akcí.

  Dále byly v 1 NP a  NP pořízeny dle architektonického návrhu intererové dvěře , jako repliky dveří historických.

  V budově byly upraveny prostory pro pobyt správce budovy

 • Významné práce uskutečněné v roce 2019

  1.1.2020

  Během roku 2019 došlo k provedení řady vnitřních úprav. Nejdůležitější ale byly rekonstrukce soch bohyně Pallas Athény a rekonstrukce podlah a stropů v jižní části budovy - Etapa 3B

  rekostrukci soch prováděl restaurátor pan Kaliba a rekonstrukci podlah a stropů prováděla firma Jan Lejsek

 • Nová okna Etapa II a úpravy přízemních místností

  30.11.2018

  Během roku 2018 došlo k pracem na dvou zadních přízemních místnostech. Byly zde vybudovány koupelny, elektroinstalace a topení. Byl zakoupen boiler, takže v nemovitosti je již k dispozici teplá vody. 

  Dále pokračovali práce na montáži oken. Po ukončení této etapy již bylo nahrazeno 95 procent oken a vchodových dvěří.

  Pokračovali i práce na stavbě výtahu, Byla vykopána základová jáma, provedena hydroizolace a armování před betonáží

Translator

Tyto stránky byly vytvořeny, abychom konečně mohli během cest lidem ukázat, kdo jsme a co vůbec děláme.

Ono to není vůbec lehké, když se chce člověk trochu pochlubit a zároveń nevypadat jako nabob.

Když to dáte dohromady s naším omezeným rozpočtem, tak tyto stránky jsou asi maximum, co jsme schopni v současné době stvořit.

Naštěstí nám dorůstá mladá generace a tak doufáme, že do budoucna bude prezentace lepší.

Milan a Lucie Machovcovi